Profil společnosti

Společnost VAPIS stavební hmoty s.r.o. je významným dodavatelem vápenopískových zdících systémů na českém trhu. Zákazníkům nabízí komplexní sortiment vápenopískových bloků pro hrubou stavbu, který zahrnuje bloky pro veškeré nosné i nenosné venkovní i vnitřní zdivo. Součástí sortimentu jsou systémy bloků pro ruční ukládání stejně jako systémy strojního zdění VAPIS QUARDO, obojí pro tenkovrstvou maltu, stejně tak i cihly pro normální maltu uplatňující se především při zhotovení režného pohledového diva.

Společnost je, spolu s dalšími 8 závody na vápenopísek, součástí koncernu H+H Group, který získal v dubnu 2019 rozhodující podíl na skupině od bývalého vlastníka, koncernu HeidelbergCement Group. Všechny systémy jsou vyráběny ve vápenopískové cihelně v Drážďanech a již více než 12 let oddávány prostřednictvím společnosti VAPIS stavební hmoty s.r.o. na český trh.
Systém bloků VAPIS pro ruční zdění

Nejširší sortiment vápenopískových prvků v České republice. Bloky VAPIS pro ruční zdění jsou komplexním řešením pro stavby rodinných i menších bytových domů. Společnost dodává bloky pro obvodové i vnitřní zdivo, doplňkové a maloformátové cihly a s tím související příslušenství od tenkovrstvé malty přes překlady, vyrovnávací a izolační zakládací bloky až po pomůcky pro zdění. Bloky VAPIS mohou být opatřeny průchozími kanálky pro vedení elektroinstalací. Odpadá tak pracné provádění drážek a jejich následné nahazování, při kterém se do zdiva vnáší další stavební voda. Díky svým tepelně akumulačním vlastnostem jsou vápenopískové prvky ideálním materiálem pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Systémy strojního zdění VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E

VAPIS QUADRO a VAPIS QUADRO E jsou stavební systémy pro hospodárné a racionální zdění pomocí minijeřábku. Systém jednoho základního, čtyř doplňkových a devíti vyrovnávacích formátů pro každou tloušťku zdiva umožňuje jeho přizpůsobení libovolným výškám a délkám stěn při výrazném omezení nutnosti řezat bloky.
Systém je koncipován pro strojní zdění s minijeřábem 1 pracovníkem, který pomocí speciálního usazovacího zařízení ukládá a manipuluje bloky (v jednom pracovník taktu až 0,5 m2). To spolu s dobrou přípravou práce a organizací staveniště umožňuje rychlý postup stavby a zároveň nižší tělesnou zátěž pracovníků stavby – směrná pracnost zdění tak dosahuje až 0,25 h/m2. Vlastní stavebně fyzikální vlastnosti zdiva přitom zůstávají stejné jako v systémech ručního zdění.
Svou filozofií jsou strojní systémy koncipovány především pro zdění větších objektů, jako bytové domy, řadové rodinné domy apod. Především díky vysoké únosnosti umožňuje vápenopísek v těchto stavbách maximalizovat užitnou plochu a tím významně zvyšovat efektivitu plochy pro prodej nebo pronájem. Pomocníkem v systému strojního zdění je kladečský plán stěn – tzv. spárořez. Pokud zedník postupuje přesně podle něj, nemusí se starat o správnou vazbu ani skladbu zdiva. Variantou k systému VAPIS QUADRO jsou bloky VAPIS QUADRO E s průchozími kanálky pro vedení elektroinstalací.

ELEKTROKANÁLEK v systémech VAPIS

Protože se všeobecně vápenopísek blížící svými fyzikálními vlastnostmi betonu, jsou výraznou pomocí při následném zhotovování drážek ve zdivu  bloky s již integrovanými elektrokanálky. Odpadá tak výrazná část provádění drážek a jejich následné nahazování, při kterém se do zdiva vnáší další stavební voda, přičemž zůstává zachován jednotný podklad i pro tenkovrstvé omítky. Kanálky jsou umístěny vertikálně ve středové ose stěny v rastru 12,5 cm, jsou průchozí po celé výšce bloků a při dodržení příslušné vazby bloků při zdění jsou pak průchozí po celé výšce stěny. Instalace el. vedení se provádí do elektrokanálků dodatečně protahováním. Bloky s elektrokanálkem jsou k dispozici v obou systémech VAPIS jak pro ruční tak i pro strojní zdění.

Příslušenství k systémům VAPIS

Systémové příslušenství VAPIS šetří váš čas i peníze. Jeho součástí jsou systémy podomítkových i pohledových nosných překladů pro tenkovrstvou i normální maltu, věncovky, tenkovrstvá malta pro ruční i strojní zdění, maltové dávkovače, manipulační technika k systémům strojního zdění (minijeřáby, manipulační koše) a pomůcky pro ruční manipulaci s bloky a jejich ukládání.

MAPA

KONTAKT

VAPIS stavební hmoty s.r.o.
Beroun-Město 660
266 01 Beroun
T: +420 311 644 705
F: +420 311 644 706
E: info@vapis-sh.cz
I: www.vapis-sh.cz

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Naleznete je na našich webových stránkách