Profil společnosti

STRABAG SE je evropský technologický koncern v oblasti stavebních služeb s vedoucím postavením v oblasti inovací a síly kapitálu. Svou činností pokrývá všechny oblasti stavebnictví a zaměstnává více než 73.000 zaměstnankyň a zaměstnanců po celém světě. Díky inovativní a široké paletě výkonů je STRABAG kompetentním partnerem pro projekty různého druhu a velikostí. Pro naše zadavatele tvoříme nadhodnotu tím, že specializované podnikové jednotky jsou schopné integrovat nejrůznější výkony a převzít za ně odpovědnost: dostaneme pracovníky, stavební materiál a stroje ve správný čas na správné místo, a díky tomu můžeme realizovat i ty nejsložitější stavební projekty včas, kvalitně a s odpovídajícími náklady.

Široké spektrum výkonů a služeb skupiny STRABAG SE se odráží také ve velkém počtu specializovaných dceřiných a podílových firem působících v České republice. Největší mezi nimi je společnost STRABAG a.s., která realizuje všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství. Do skupiny STRABAG patří řada dalších specializovaných stavebních společností (STRABAG Rail a.s., Dálniční stavby Praha a.s., JHP spol. s r.o., ZÜBLIN stavební spol. s r.o., SAT s.r.o., OAT s.r.o. atd.) Skupina disponuje rovněž základnou pro dodávky stavebních materiálů (BOHEMIA ASFALT s.r.o., KAMENOLOMY ČR s.r.o., FRISCHBETON s.r.o. atd.).
MAPA

KONTAKT

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – Smíchov
T: +420 222 868 111
E: pr@strabag.com
I: www.strabag.cz

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Naleznete je na našich webových stránkách