Profil společnosti

POKLOPSYSTEM je česká firma s tradicí v profesionálních opravách a výměnách kanalizačních, vodovodních poklopů a uličních vpustí. Od roku 2010 je největší specilaizovanou firmou na opravy kanalizačních poklopů v České a Slovenské republice. Používá jedinečný technologický postup na zabudování samonivelačních kanalizačníc a samonivelačníích vodovodních poklopů. Její dcera firma IZOLSAN vyrábí české hmoty na opravy a zabudování poklopů. IZOLSAN FIX je rychletuhnoucí malta s možným plným zatížením po 90 min. IZOLSAN HF je rychletuhnoucí cementová zálivka s možným plným zatížením po 30 minutách. IZOLSAN ASFALT je modifikovaná studená asfaltová směs bez příměsí ropných produktů.

POKLOPSYSTEM opravuje kanalizační a vodovodní poklopy na celém území Č R a SR. Její profesionální přístup a technologie ukládání poklopů je souhrně obsažená v názvu poklopsystem. Jako jediná specilazovaná firma v České republice usazuje samonivelační poklopy přímo za finišerem. Jedná se o bezvýřezovou technologii uložení poklopů do nových asfaltových povrchů. Systém je šetrný k životnímu prostředí, šetří náklady investorovi stavby a urychluje spuštění plného silničního provozu. POKLOPSYSTEM se skládá z kvalitních kanalizačních poklopů, kvalitních rychletuhnoucích směsí, z profesionálního strojového vybavení a z proškolených odborně zdatných montérů.
MAPA

KONTAKT

POKLOPSYSTEM s.r.o.
Centrála Plzeň
Teslova 1202/3 , 300 01 Plzeň
Telefon: +420 774 443 833
Telefon: +420 602 233 875 [technický úsek]
Email: info@poklopsystem.cz
Web: www.poklopsystem.cz

Pobočka Banská Bystrice
Rudohorská 33, Banská Bystrica 974 11
T: +421 905 530 064
E: info@poklopsystem.sk

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Naleznete je na našich webových stránkách