Profil společnosti

Společnost MIRRO s.r.o. působí na českém trhu od roku 1996, kdy se zaměřila na poskytování služeb v oblasti inženýrské činnosti ve stavebnictví. Za dobu své působnosti jsme získali významnou skupinu domácích i zahraničních klientů především díky vysoké kvalitě služeb.

Naše služby:
Project management, Inženýrská činnost, Průzkumné a diagnostické práce, Konzultační a poradenské činnosti, Expertní posudková činnost, Činnost koordinátora BOZP na staveništi, Termovizní měření

Technický dozor investora

Jako technický (stavební) dozor investora zajišťujeme pro své klienty nezávislou a nestrannou kontrolu napříč celým průběhem stavebního díla. Kontrola a koordinace prováděných prací, kontrola časového průběhu prací, finanční kontrola, zkoušení a ověřování, konzultační činnost a poradenství.

Průmyslové aplikace

Stavebníkům nabízíme činnost koordinátora BOZP na staveništi v souladu s požadavky zákona 309/2006 Sb. ve fázi přípravy a realizace staveb. Kdy je nutný koordinátor BOZP na staveništi: pokud celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu (člověkodní).

MAPA

KONTAKT

Mirro s.r.o.
Třebohostická 2283/2
100 00 Praha 10
www.mirro.cz

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Naleznete je na našich webových stránkách