Profil společnosti

Knauf Insulation je jedním z hlavních a nejrychleji rostoucích firem v izolačních materiálech s více než 30 letou historií. Zaměřujeme se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti pro bytové, nebytové i průmyslové stavby. Široká škála výrobků poskytuje tepelnou, zvukovou a požární ochranu novým i rekonstruovaným domům. Sortiment zahrnuje minerální vlnu ze skelných a kamenných vláken, XPS, EPS, foukanou izolaci, dřevovláknité desky Heraklith, technické izolace, parozábrany a pojistné izolace.

Knauf Insulation je součástí skupiny Knauf a působí ve více než 50 zemích světa, kde zaměstnává přes 5 000 lidí. Knauf Insulation neustále snižuje ekologický dopad své výroby, zaměřuje se na zpracování recyklovaných a rychle obnovitelných surovin. V ČR postavila jeden z nejmodernějších závodů na skelnou minerální vlnu v Evropě v Krupce u Teplic, kde také aktivně podporuje místní komunitu. Na celostátní úrovni prosazuje úspory, jako nejlepší a nejlevnější zdroj energie.

DESKY Z DŘEVITÉ VLNY

HERAKLITH - desky z dřevité vlny pojené cementem. Nadčasový materiál se širokým spektrem využití, jakožto akustická izolace, tepelná izolace, vysoká požární a mechanická odolnost, fasádní deska i podhled v bazénu. Z výroby se dodává nejčastěji v barvě přírodní šedé nebo bílé podle použitého typu cementu. Na stavbě lze barvit stříkáním. Je cenově dostupný, snadno se montuje a zpracovává.

FOUKANÉ IZOLACE

Foukané minerální izolace jsou materiály, které se do konstrukce umisťují s pomocí speálního stojního zařízení. Foukané izolace je možné aplikovat do vodorovných, svislých nebo šikmých stavebních konstrukcí. Tato izolace nesesedá, nehoří, je odolná proti vlhku a je 100% recyklovatelná. Foukané izolace jsou ideální pro nedostupná nebo těžko dostupná místa.

ZELENÁ STŘECHA URBANSCAPE

Nový systém zelené střechy bez zvýšených nároků na statiku a údržbu. Na rozdíl od tradiční zelené střechy s půdním substrátem systém zadržuje větší množství vody a nemusí se tolik zalévat a udržovat. Dále zabraňuje přehřívání interiéru a omezuje efektu městských tepelných ostrovů, dokáže prodloužit životnost střechy až trojnásobně, tlumí hluk, díky nízké hmotnosti nezatěžuje tolik střechu, čistí ovzduší a spoří energii na vytápění o 25% a na chlazení až o 75%. Po zhotovení je extenzivní střecha ihned zelená.

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE, PAROZÁBRANA A PAROBRZDY

Systém fólií a těsnících komponentů Homeseal LDS s 50letou životností spojů. Systém zajišťuje u zateplované konstrukce maximální vzduchotěsnost, maximální paropropustnost na vnější straně, optimální parotěsnost na vnitřní straně a dodatečnou ochranu před vodou. Systém je vhodný do šikmých střech, dřevostaveb, zateplených podhledů, provětrávaných fasád a všech montovaných stavebních konstrukcí přiléhajících k vnějšímu prostředí nebo oddělujících od sebe prostory s různými teplotami.

IZOLACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kontaktní fasáda

Fasádní vlna s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi v ČR λD 0,034 W/mK, která se provádí v přímém kontaktu s obvodovým zdivem. Je vysoce paropropustná, dýchá, chrání před šířením požáru a povrch je se silikátovým nástřikem, který zvyšuje přídržnost a snižuje spotřebu lepidla.

Provětrávaná fasáda

Provětrávané fasády mají svislou vzduchovou mezeru, kterou proudí vzduch. Větraná vzduchová mezera zajišťuje aktivní odvod vlhkosti z povrchu izolace i z vnitřního líce vnějšího opláštění a zároveň zabraňuje přehřívání fasády.

Příčka a předstěna

Izolační materiály z minerální vlny Knauf Insulation jsou ideálním materiálem pro izolaci vnitřních dělících konstrukcí. Krom vysoké schopnosti pohlcovat hluk jsou přirozeně nehořlavé a zvyšují tak požární odolnost každé konstrukce ve které jsou použity.

Podlaha

Na podlahové konstrukce jsou kladeny nároky jak statické, tak akustické a estetické. Každý výrobek z kamenné minerální vlny od Knauf Insulation má jiné unikátní vlastnosti, které ho předurčují do konkrétní aplikace. Proto je důležité vybrat ten správný výrobek pro těžkou nebo lehkou plovoucí podlahu.

Šikmá střecha

Jedná se o nehořlavé minerální izolace s optimalizovanými mechanickými vlastnostmi, s technologií pojení ECOSE bez formaldehydu, fenolů a akrylátů, se součinitelem tepelné vodivosti od 0,032W/m.K a speciálním značením pro snadné řezání.

Plochá střecha

Tepelné izolace z kamenné minerální vlny Knauf Insulation umožňují vytvořit zateplení ploché střechy přesně podle požadavku na konkrétní střešní konstrukci. To mohou být požadavky na vlastnosti tepelně technické, na požární odolnost, způsob využití střechy. Zateplení je zpravidla realizováno ze dvou nebo více vrstev tepelné izolace.

Dřevostavba

Systémové řešení dřevostaveb jsou bez rizika plísní a degradace dřeva. Skladby zateplených konstrukcí jsou 100% bezpečné z hlediska kondenzace vodních par. Navrhujeme je za použití softwaru pro tepelně technické posouzení a prakticky ověřujeme na stavbách.

Technické izolace

Jednou z technických izolací je kompletní systém protipožární ochrany potrubí pro odtah tepla a kouře nebo protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí Firestop.Jako další možnosti technické izolace izolace jsou potrubní pouzdra, lamelové pásy, prošívané rohože nebo desky. 

MAPA

Společnost KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává produkty ze skelné vlny, Knauf Insulation Trading, s.r.o. z kamenné vlny.

KONTAKT

KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5 

Knauf Insulation Trading, s.r.o.
Bucharova 2641/14
158 00 Praha 5 
www.knaufinsulation.cz
Telefon: +420 234 714 011

Sociální sítě:

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Naleznete je na našich webových stránkách