Profil společnosti

Divize Finančního poradenství je páteří společnosti Fincentrum. Své služby je vám připraveno nabídnout přes 2 600 finančních poradců. Právě oni jsou odborníky, kteří se vyznají ve složitém světě financí, pojišťovnictví a investic. Jsou také těmi, kdo vám vytvoří produktové portfolio na míru tak, aby přesně odpovídalo vašim cílům, přáním a možnostem. Vzhledem k tomu, že v široké škále produktových partnerů, se kterými Fincentrum spolupracuje, nechybí snad žádná významnější finanční instituce, mají za podpory našeho analytického týmu opravdu z čeho vybírat. Správná rozhodnutí jsou většinou ta dobře informovaná. Naši poradci mají dostatek informací a mají i potřebné know-how k jejich vyhodnocení. Neriskujte tedy špatná rozhodnutí – svěřte se do rukou odborníků! Pomáháme lidem bohatnout.

Poslání:
Pomáháme lidem bohatnout. Společnost Fincentrum pomáhá lidem přijímat ta správná rozhodnutí o jejich financích. Činíme to různými způsoby: přímým finančním poradenstvím, poradenstvím na úrovni firem nebo aktuálním informováním o finančních produktech, institucích a jejich analýzami.

Vize:
Stát se významnou poradenskou společností ve střední a východní Evropě, která poskytuje kvalitní finanční poradenství a má dobré a respektované jméno. Naše cíle sledujeme dlouhodobě, učíme se a průběžně měníme společně s našimi zákazníky.

Hodnoty:
Důvěra je ve světě financích klíčová. Společnost Fincentrum, v zastoupení finančních poradců, vždy vystupuje jako důvěryhodný a spolehlivý partner. Další klíčovou hodnotu je dlouhodobost. Fincentrum se úspěšně rozvíjí od roku 2000. Prioritou je dlouhodobý přínos, který upřednostňujeme před krátkodobým ziskem. Dynamika - Fincentrum je duchem mladá, inovativní a rychle se rozvíjející společnost. Flexibilně a rychle reaguje na potřeby našich zákazníků. Dobré jméno je dlouhodobou spojnicí našich obchodních aktivit. Fincentrum funguje tak, aby své dobré jméno potvrzovalo a upevňovalo.

MAPA

KONTAKT

Fincentrum a.s
IBC, Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

T: 800 99 00 99 VOLEJTE ZDARMA
E: koordinuj@fincentrum.com
I: www.fincentrum.cz

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Naleznete je na našich webových stránkách