Profil společnosti

Společnost Callida na českém trhu působí přes 25 let. Z čistě softwarové firmy se postupem času proměnila ve firmu poradenskou. Díky důkladné přípravě a s pomocí kvalitních softwarových nástrojů, dokáže ušít na míru efektivní řešení a ukázat správný směr, kterým se vydat.
Od začátku svého působení ve stavebnictví vyvíjí a dodává software pro přípravu, realizaci a monitoring zakázek euroCALC. V současné době systém euroCALC dokáže zastřešit celý proces stavebních zakázek. Základní verze euroCALC Remote je v podstatě internetová služba, se kterou může vytvářet stavební rozpočty opravdu každý. euroCALC Premium je standardní systém pro ekonomickou správu celého projektu. Všechna data jsou na jednom místě, takže všichni mají přehled a vše pod kontrolou. euroCALC Solution nabízí ucelené řešení. Důkladná analýza stávajícího stavu ukáže, které správné a funkční činnosti či procesy zachovat a jaké nové postupy navrhnout. euroCALC rovněž spolupracuje s portálem SCI-Data.cz, nejpodrobnější online databází stavebních materiálů na internetu.

Tak jako se mění požadavky a potřeby zákazníků, tak se i rozvíjejí služby a celkový záběr společnosti Callida. Od roku 2012 zastupuje Callida na českém trhu americkou společnost Viewpoint Construction Software a nabízí dva jejich produkty. For Projects je systém pro řízení dokumentů, procesů a komunikace. Propojuje pomocí internetu všechny, kteří se na stavbě podílejí. Druhý progresivní produkt je mobilní aplikace Field View navržená pro řízení projektů. Poskytuje přehlednou správu nedodělků, změn, chyb a dalších každodenních úkolů na stavbě. Společnost Callida přináší inovativní řešení a nabízí reálnou změnu k lepšímu podpořenou fungujícími nástroji.

Systém na přípravu, realizaci a monitoring zakázek

Svět se neustále mění, proto nezůstáváme pozadu ani my. V současné době už nestačí nabízet pouze kvalitní software, ale je potřeba přinést ucelené řešení. A tím je euroCALC Solution. Na začátku s Vámi připravíme důkladnou analýzu stávajícího stavu. Společně určíme, které správné a funkční činnosti či procesy zachováme, případně navrhneme nové postupy. Vše je založeno na důvěře, a to od fáze předávání vstupních informací až po uvedení změn do běžného provozu. Od první schůzky jsme Vaším partnerem, který se snaží efektivním a tvůrčím způsobem převést Vaše cíle a záměry do reálného života.

Software pro tvorbu rozpočtů a kalkulaci nákladů

Úspěch se nedá nikdy dopředu naplánovat. Svou roli hraje řada faktorů a mnohé z nich nemůžete ani ovlivnit. Ovšem svým správným rozhodnutím můžete najít cestu, která Vás k úspěchu přinejmenším nasměruje. Jedním z těch rozhodnutí je i volba prověřených nástrojů a prostředků, které Vás posunou dál. euroCALC Premium tuto roli zvládá dokonale. Přesvědčte se sami – s naší pomocí můžete vždy počítat.

Tvorba stavebních rozpočtů přes internet

Určitě nejsme daleko od pravdy, když prohlásíme, že rozpočtářům vždy nejvíc chybí dvě věci: přesné informace a čas. Obojí je nezbytné pro rychlé sestavení kvalitního stavebního rozpočtu. Protože víme, že právě toto je jeden z klíčových momentů pro získání nové zakázky, vyvinuli jsme internetovou službu euroCALC Remote. Díky internetu máte svůj euroCALC a aktuální oceňovací podklady vždy k dispozici. Získáte tím významnou konkurenční výhodu. A také svobodu – rozpočet totiž můžete sestavit stejně dobře v kanceláři jako i doma nebo přímo u zákazníka. Stačí být jen on-line.

Věnujte se projektu, ne papírování

Field View je aplikace navržená pro řízení projektů. Poskytuje přehlednou správu nedodělků, změn, chyb a dalších každodenních úkolů na stavbě. Sjednocení formulářů a sdílení získaných informací na jednom místě usnadňuje koordinaci činností. Eliminace nepřesností, nepochopení a rizika selhání umožňuje dokončit projekt včas a v rámci rozpočtu.

Spolupráce. Kontrola. BIM. No limits

For Projects je určený všem, kteří mají touhu věci měnit k lepšímu a chtějí využívat nejmodernější způsob řízení projektů. Chtějí být neustále v obraze a vědět, co se právě děje. Chtějí ušetřit čas, náklady i energii. A hlavně nechtějí dělat práci za ostatní. Snadné ovládání, přehlednost, transparentnost, možnost přístupu pro neomezený počet uživatelů a celkový komfort užívání – to všechno jsou Vaše konkurenční výhody, které nabízí For Projects od Viewpoint.

MAPA

KONTAKT

Callida, s.r.o.
Kloboučnická 24
140 00 Praha 4
www.callida.cz

JEŠTĚ VÍCE INFORMACÍ?

Naleznete je na našich webových stránkách