Co je Koordinuj.cz | Investoři a školy | Informace ČVUT v Praze, FSv | Dotazy | Spolupracujeme

Projekt Koordinuj.cz,

Vážený uživateli. Projekt Koordinuj.cz je tak trochu jiný stavební web. Je postaven na jednoduchém předání informací pro uživatele napříč spektrem všech účastníků výstavby či provozu staveb.
Je to informační projekt, který řeší jednotlivé stavební procesy od přípravy stavby až po její demolici. Spolupracující firmy, zde prezentují své postupy, technologie, které jsou doplněny o produktové linky. Produktové linky slouží k dalšímu doplnění prezentovaného materiálu o navazující firmy.

Aktuální seznam investorů projektu a registrovaných SŠ a SOU v projektu Koordinuj.cz:
    Investoři projektu         Registrované ŠŠ a SOU    

Informace ČVUT v Praze, FSv:
Fakulta stavební jako součást ČVUT v Praze podpořila na samém začátku portál koordinuj.cz, jako potenciální zdroj pro doplnění vzdělání v plné šíři uživatelské dostupnosti. Garance doc. Ing. Pavla Svobody, CSc., jako zástupce Fakulty stavební z katedry technologie staveb, pomáhá držet nutný kvalitativní standard portálu koordinuj.cz, což je hlavním cílem portálu. Portál nechce být prodejním oknem směrem k uživatelům, ale pomůckou pro doplnění možných zdrojů vzdělávání studentů vysokých, tak i středních škol, ale nejen jich. Cílem portálu je přiblížit realizaci staveb formou videí, protože přímá praxe studentů během studia ve formě exkurzí či brigád, nemůže v plné šíři postihnout problematiku realizace staveb včetně jejich přípravy. Portál má za cíl též vhodnou formou navázat i na stavební údržbu staveb.

Vaše dotazy:
 Dotaz na provozovatele webu TV-VIDEOPRODUKCE, s.r.o. 

      Dotaz na garanta ČVUT v Praze, Fakulta stavební      

Spolupracujeme s:

Ikony použité v projektu namaloval kreslíř Petr Urban. Můžete si zde prohlédnout galerii obrázků ve velkém formátu.
     Prohlédnout galerii             Nabídka Petra Urbana    

Při výrobě odborných filmů do výukového projektu Koordinuj.cz spolupracujeme :-)
   Jakub Štěpán Photography